Interim Management

Sherpas Proyects focust sterk op ontwikkeling, groei en vorming van organisaties, teams en personen. Het management is veelal een bepalende factor, het kan een ontwikkelingsproces maken of breken. De manager kan vanuit een lijnverantwoordelijkheid ruimte bieden, stimuleren, scherp houden, bijstellen, maar ook hinderen, dwarsliggen, vertragen, beperken etc.

 

Interim-management kan als geïntegreerd onderdeel van een veranderproces instrumenteel worden toegepast, met nieuwe impulsen van buitenaf en een frisse kijk op uw mensen en processen. De interim-manager van Sherpas Proyects helpt u het veranderproces te maken!

 

Naast interim-management als instrument in een proces, kan het ook autonoom worden ingezet om lacunes in uw organisatie op te vangen. Voor een korte of langere periode, bijvoorbeeld bij ziekte of in geval van een vacature, kan de interim-manager een rijdende trein op het goede spoor houden of zetten.

 

De ervaren interim-managers van Sherpas Proyects houden of brengen uw organisatie in vorm!

meer informatie

stuur een e-mail

 
 

Het boek ‘No Prima Donna’s’ was aanleiding om een presentatie te doen voor een technologiebedrijf. Ze wilden het principe ‘Vechtmachine’ introduceren in het bedrijf. Maar dat gaat alleen als er ook ‘Emotionele Intelligentie’ is! Het ene principe gaat niet zonder het andere.

 

Vanuit een aantal gesprekken ontstond het idee een maat structureel op te nemen als vice president. Dat moest maar niet, wel het ondersteunen van de directie met vergaderen, het voorzitten van de directievergadering, de follow up acties uitvoeren en de managers ondersteunen. Het vergroten van de teamverbinding is zo de hoofdopdracht geworden, toegevoegd aan de directie.