Klanten

 

Communicatie

 • REEDbusiness, Amsterdam
 • RTV Noord, Groningen
 • VosLibert communicatie, Leeuwarden

 

ICT-bedrijven

 • ATC IT, Amsterdam
 • Brightsight , Delft

 

Gemeenten

 • Van Almere tot Delfzijl, van Amsterdam tot Utrecht, klein en groot

 

Onderwijs

 • Hanzehogeschool, Groningen
 • Noorderpoort, Groningen
 • PCBO, Apeldoorn
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • SVW vo de Meierij, Den Bosch

 

Overig

 • NVD, regio Gelderland & Noord
 • Raasveld Expertise, Nijverdal

 

Politie

 • Groningen en Drenthe

 

Provincies

 • Provincie Groningen
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Fryslân

 

Technologie

 • Rohill, Hoogeveen
 • TNO, Delft

 

Waterbedrijven

 • Vitens, Zwolle
 • Wetterskip Fryslân, Leeuwarden
 • Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad

 

Zorg

 • UMC Radboud, Nijmegen
 • Alle universitaire ziekenhuizen en dan speciaal de inkoopafdelingen; projectmanagement