27/11/2007

Sherpas Proyects in het nieuws

Op dinsdag 27 november j.l. stond Sherpas Proyects in het Dagblad van het Noorden. In het economisch katern wordt aandacht besteed aan bedrijven met een originele naam. Uiteraard hoort Sherpas Proyects in die categorie thuis.