25/04/2008

Werkgeversbenadering Twente

Onderstaand berciht stond op 18 april 2008 in de Twentse Tubantia.

 

Gerichte benadering werkgevers in NO-Twente

 

OLDENZAAL - De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland gaan samen met het CWI en het UWV werkgevers in Noordoost-Twente benaderen. Werkgevers worden waar het gaat om aanbod en vraag naar banen nu regelmatig door uiteenlopende partijen benaderd. Dat leidt niet alleen tot onduidelijkheid maar is ook niet altijd efficiënt.

De drie gemeenten zien net als CWI en UWV als bemiddelaars op de arbeidsmarkt meer in een gerichte benadering, vanuit één loket. Volgens PvdA-wethouder W. Termijtelen en burgemeester F. Backhuijs van Oldenzaal moet de gerichte aanpak leiden tot optimalisering van de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden in deze regio. Daarnaast tot een daling van het aantal mensen zonder baan.

De betrokken gemeenten en CWI en UWV hebben om dit te bereiken een intentieovereenkomst getekend. Zij maken deel uit van de Werkmarkt Noord Oost Twente, die is gevestigd onderin De Parel tegenover het stadhuis in Oldenzaal. Vanuit het regionaal overleg in Noordoost-Twente bestond al langer de behoefte te komen tot een beter afgestemde en integrale benadering van de werkgevers in deze regio.

Het bureau Sherpas Proyects is gevraagd de gezamenlijke werkgeversbenadering op te stellen. Er wordt onderzocht wat de behoefte van werkgevers is waar het gaat om arbeidskrachten. Termijtelen: "Daarbij moet integraal worden gekeken. Dat wil zeggen: Geen concurrentie tussen de verschillende regelingen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt. Er moet vooral duidelijkheid komen voor de werkgevers."

De partijen beogen verder de samenwerking tussen de aangesloten organisaties, de gemeentelijke afdelingen en de sociale werkvoorziening Top Craft te bevorderen. De nieuwe aanpak die de komende tijd verder wordt uitgewerkt richt zich volgens Termijtelen en Backhuijs op alle werkzoekenden. Maar het belangrijkste is dat het aantal partijen dat in contact treedt met werkgevers wordt beperkt.

Uit gehouden interviews met portefeuillehouders van de drie gemeenten, het management en beleidsmedewerkers van de betrokken organisaties blijkt dat er een breed draagvlak is voor een gezamenlijke werkgeversbenadering. Wethouder Termijtelen zegt dat de komende maanden werkafspraken worden gemaakt en dat wordt bekeken welke personele inzet nodig is voor de nieuwe manier van werken.