02/06/2008

Training Mediationvaardigheden

Sherpas Proyects blijft bezig met productontwikkeling. Specifiek brengen wij de training mediationvaardigheden onder uw aandacht. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zelf onderhandelen over het oplossen van hun geschil. Conflicten of dreigende conflicten komen in elke organisatie voor. Het is zaak om dergelijke situaties tijdig te herkennen en actie op te ondernemen.

 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de uitgebreide brochure.