05/05/2010

Impuls voor Strategische PersoneelsPlanning gemeenten

‘Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Tussen nu en 2013 moeten zij ongeveer de helft van het huidige personeel vervangen’ *
 
Sherpas Proyects faciliteert gemeenten door het organiseren en uitvoeren van workshops, die leiden tot een nieuwe impuls voor de Strategische PersoneelsPlanning (SPP).
 
Het managementteam en de medewerkers worden uitgedaagd om in verschillende workshoprondes te komen tot een gedragen visie en het maken van een personeelsplan.
 
Een impulsregeling van het A+O fonds vergoedt 100% van de kosten van externe deskundigen, zoals Sherpas Proyects.
 
Het resultaat van de inzet van ons is een document, waarin de strategische  personeelsanalyse is weergegeven óf een strategisch personeelsplan. Dit is afhankelijk van de fase waarin u, met de gemeente, zich bevindt.
 
 
* Citaat van het  A+O fonds. De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten is in 1993 door de Sociale Partners in deze sector opgericht.
Met het A+O fonds bevorderen en ondersteunen de Sociale Partners vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid
.

> Lees verder