22/03/2011

Onderzoek naar Burgerparticipatie

In opdracht van Sherpas proyects heeft Ruurd Vos, stagiaire van de Thorbecke Academie onderzoek gedaan naar burgerparticipatie binnen de overheid.
Hij heeft een aantal interviews gehouden met ambtenaren van  gemeenten, provincies en waterschappen over hun ervaringen met burgerparticipatie.
In het verslag kunt u de bevindingen lezen.

Sherpas proyects heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van participatieve methodieken. Wanneer u vragen hebt over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@sherpasproyects.com of ons te bellen op 0503115522