Sherpas Proyects als mediators

Sherpas Proyects gidst organisaties, groepen en individuen door of naar een verandering. Een steeds vaker toegepaste methodiek om conflicten te voorkomen of op te lossen is mediation. Sherpas Proyects biedt in de persoon van Rudy Klein tegenwoordig ook mediation aan om verandering te begeleiden. Rudy Klein is gecertificeerd mediator en richt zich voornamelijk op arbeidsconflicten. Door de inzet van een mediator wordt onder neutrale begeleiding een dialoog gecreŽerd tussen de twee conflicterende partijen. Een uiteindelijke oplossing is vaak een win-win situatie en wordt door beide partijen geaccepteerd en gedragen. (Lees meer...)

Case: Arbeidsmarktbeleid

Sherpas Proyects wordt sinds eind 2007 bij de gemeente Stadskanaal ingezet bij de dienst Beleid om het arbeidsmarktbeleid te moderniseren. Onderdeel daarvan is de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en het verlagen van het financieel beslag op de gesubsidieerde arbeid. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe vormen van re-integratie in samenwerking met ketenpartners als CWI en UWV. Ook wordt er verdere samenwerking met buurgemeente Vlagtwedde op dit gebied gezocht. Het beleid is gericht op het verlagen van het aantal bijstandsklanten en het financieel tekort op de Wet Werk en Bijstand (WWB). (Lees meer...)

Case: Internationaal teambuilding

Voor een internationaal bedrijf is Sherpas Proyects een weekend aan de slag gegaan met een groep ICT-ers. Uniek was dat zij uit verschillende landen en verschillende (bedrijfs)culturen kwamen en sommige deelnemers nog niet officieel in functie waren van het bedrijf. Gedurende de twee dagen werd gewerkt aan teamdoelmatigheid met o.a. praktische outdooroefeningen en eigen interne ICT- projecten. Samen met het hoofd P&O is feedback gegeven op communicatie en hun doelmatigheid. Op de zondagmiddag vielen, na een leerzame schermworkshop, alle puzzelstukjes op hun plaats en zijn concrete actiepunten benoemd en teamnormen bevestigd. (Lees meer...)

You won't get lost: Sponsoring

Sherpas Proyects was sponsor van het concert van Koorprojekt Opus dat werd gehouden op zaterdag 9 februari in de Grote Kerk in Leeuwarden en op zondag 10 februari in de Jozefkerk in Groningen. Hierdoor was het mogelijk een aantal van onze klanten vrijkaarten aan te bieden. Het concert is goed bezocht en de toehoorders hebben deze bijzondere uitvoering als zeer indrukwekkend ervaren. (Lees meer...)

Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.