Polyvalk van Sherpas Proyects: "Get lost"

Verdwalen op het water, weg uit de dagelijkse sleur, de wind door je haren en door je hoofd. Dat geeft ruimte voor creativiteit en nieuwe inzichten. Verandering van omgeving en een ruime blik in plaats van het bekende kantoor of vergaderzaal.

Sinds kort is het mogelijk om met Sherpas Proyects visie- en organisatieontwikkeling, teambuilding en coaching op en rond het water uit te voeren. Op 16 juni gaat Sherpas Proyects het water op om verder te bouwen aan de eigen visie en koers.

Case: Talentontwikkeling Young Professionals

Sherpas Proyects is betrokken bij het uitvoeren van langdurige ontwikkelingsprogramma's van Benefit Business Class (BBC) in Duivendrecht. BBC richt zich in eerste instantie op (junior) inkopers, maar het programma kan ook breder ingezet worden voor facilitair en accountancy. De programma's lopen gedurende ťťn of twee jaar. In samenwerking met opleidingspartners en door de bundeling van de ervaringsgebieden inkoop en e-HR is een uniek inkoop trainingsprogramma opgesteld, het Young Potential Ontwikkelprogramma. Het leveren van prestaties, vakmatige ontwikkeling en de ontwikkeling van competenties is hierbij de bron. (Lees meer...)

Case: Faciliteren van een innovatieve aanpak

In opdracht van het LEF Future Center faciliteert Sherpas Proyects samen met de werkgroep Waterrijk Nederland workshops die tot een uitwisseling leiden van innovatieve ideeŽn tussen medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen onderling, maar ook met private personen en bedrijven. De waterbeheerders worden uitgenodigd om de ervaring en ideeŽn, opgedaan in de dagelijkse praktijk, landelijk met elkaar te delen.
Het LEF Future Center is opgezet om langs niet eerder gelopen paden een bijdrage te leveren aan de innovatie van de organisatie Rijkswaterstaat en haar toekomstgerichte werkwijze. (Lees meer...)

You won't get lost: Nooit meer slapen

Willem Frederik Hermans wijdt in zijn roman 'Nooit meer slapen' een hoofdstuk aan de Sherpas. De hoofdpersoon leest het artikel 'De Nederlandse expeditie steunt op Sherpa-beroemdheden'.

"Nee, dan op de rug van een trouwe Sherpa! Trouwe Sherpa's die bereid zijn viermaal hun eigen gewicht een berg op te dragen voor hun Sahibs (red. Meester, maar ook companion). Wie zal er straks wat dragen voor mij?" (Lees meer...)

Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.