Werkconferentie Stadshagen II: “De kunst van het ontwikkelen”

In opdracht van de Gemeente Zwolle begeleidt Sherpas Proyects de projectorganisatie van de Gemeente Zwolle bij het ontwikkelen van Stadshagen II, de jongste wijk van Zwolle. In eerste instantie zijn er een aantal workshops georganiseerd om de plannen verder uit te lijnen.
Stadshagen II is de afronding van de wijk Stadshagen. De functies in de wijk zullen niet alleen de wijk, maar heel Zwolle ten goede komen. De wijk heeft een gezicht naar de Polder Mastenbroek, de IJssel en naar het Zwarte Water. In Stadshagen II worden tussen 2008 en 2016, 4350 woningen gebouwd en daarnaast diverse voorzieningen.

In eerste instantie zou de wijk volgens standaard aanpak worden ontwikkeld. Als gevolg van veranderende inzichten rond de totstandkoming van de woon- en leefomgeving, en de visie op het creëren van bekende en toekomstige functies is er gekozen voor een nieuwe ontwikkelstrategie. De kunst is om een omgeving te creëren die flexibel in kan spelen op veranderende eisen van haar bewoners en gebruikers.

Het unieke van de nu gekozen aanpak is het aspect dat naast particuliere bouw, het gebied vanuit enkele kernvoorzieningen, middels schillen wordt ontwikkeld en gebouwd. Dit vereist een andere aanpak dan de bouw van Stadshagen I voor wat betreft de ontwerpaanpak, de besluitvormingsstructuur en de wijze van realisatie. Sherpas Proyects heeft een werkconferentie gefaciliteerd waarbij de betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn gebracht om van gedachten te wisselen over de nieuwe ontwikkelstrategie, te komen tot een constructieve samenwerking en uiteindelijk tot het realiseren van een unieke wijk!

Training Mediationvaardigheden

Het aantal klachten en juridische procedures worden teruggedrongen. Arbeidsconflicten en langdurige ziekteverzuim worden voorkomen.

In samenwerking met Rudy Klein, mediator, heeft Sherpas Proyects de training mediationvaardigheden ontwikkeld.

Conflicten of dreigende conflicten komen in elke organisatie voor. Het is zaak om dergelijke situaties tijdig te herkennen. Hoe herken je nu dergelijke situaties en minstens zo belangrijk hoe los je ze op en voorkom je ze in de toekomst? Stel ik wel de juiste vragen, pleeg ik wel de juiste interventies?
Organisaties en hun omgeving worden steeds complexer, mensen die dagelijks met elkaar samenwerken hebben behoefte aan vaardigheden en interventie technieken welke onderlinge problemen voorkomen en de samenwerking versterken. Medewerkers met regelmatige klantencontacten hebben behoefte aan vaardigheden die hen leert de juiste informatie boven tafel te krijgen.

Deelnemers zullen na afloop van deze training in staat zijn om “de vraag achter de vraag” te ontdekken. Waar gaat het de klant nu werkelijk om?
Hierdoor zal op een effectievere wijze met (dreigende) probleemsituatie worden omgegaan.
Door het aanleren van een effectieve wijze van vragen stellen zal het aantal klachten en juridische procedures teruggedrongen worden. Lees verder..

Facilitators worden ook begeleid

Op de vraag of de facilitators van Sherpas Proyects ook begeleid worden in workshops om hun koers te bepalen, kan weer ja gezegd worden. Begin september hebben we een tweedaagse met een externe begeleider gehad in de authentieke voorkamers van Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda. De voorkamers kijken uit op de Engelse slingertuin.
Vóór de workshop had Remko van de Beek aangegeven een andere uitdaging te zoeken. Hij is zich aan het oriënteren op een nieuwe toekomst, mogelijk een bedrijf met meer mogelijkheden voor samenwerking en uitbreiding van zijn advieservaring. De maten van Sherpas Proyects gaan zich nog meer focussen op het faciliteren. In de vorm van uitvoeren van workshops, werkconferenties, trainingen in faciliteren, faciliteren als ondergrond van al ons werk. In de toekomst zult u dat nog meer in onze uitingen terug zien.

Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.