Sherpas Proyects
 
 
Verhoog de denk- en slagkracht van uw medewerkers
Nieuw: Masterclass procesbegeleiding voor managers en projectleiders
 
20 & 21 april 2009

Leidinggevenden willen optimale betrokkenheid om het beste uit hun team te halen. Leiding geven aan processen vraagt om inzicht in groepsdynamica, omgaan met weerstand, verandermanagement, kennis van methodieken en vaardigheden om processen in de groep te faciliteren.
 
In de masterclass procesbegeleiding gaat het erom actief een situatie te creëren waarbij deelnemers gestimuleerd worden creatief mee te denken en met elkaar in gesprek te gaan om oplossingen te vinden en om situaties te veranderen.
 
Een procesbegeleider begeleidt het proces van de groep; de groep bepaalt, en is eigenaar van de inhoud.
De masterclass leert de deelnemers een aantal basistechnieken die een fundament vormen voor interventies in ontwikkelingsprocessen binnen organisaties, bij project start ups en bij samenwerkingsvraagstukken.
 
Voor informatie en opgave:
e-mail: M. Miedema
telefoon: 050 311 55 22
Lees verder >>
 
 
. . . . .
Case Faciliteren
"Op weg naar een nieuwe organisatie"
"Beelden van de nieuwe organisatie"
"Beelden van dit team"


Een gemeente is bezig met een transitie naar een nieuwe organisatie. De aanleiding hiervoor is dat de organisatie sneller en flexibeler in wil spelen op de vraag van de burger.
De kwartiermakers zijn voorvarend aan de slag gegaan met een plan van aanpak en het uitstippelen van de weg er naar toe. Gaandeweg realiseren ze zich dat er al heel snel naar de toekomst is gekeken maar dat er tijdens de start niet voldoende heldere afspraken zijn gemaakt; Het basiskamp, waar vanuit de reis begint was nog niet goed ingericht waardoor er in het proces steeds weer nieuwe vragen rezen over bevoegdheden, verantwoordelijkheden, maar vooral over de verschillende beelden die de er bestaan over de nieuwe organisatie.
In een workshop met een facilitator van sherpas proyects is allereerst het basiskamp ingericht. Er is volgens een aantal proces stappen gekeken naar: Waar willen we naar toe? Wat zijn de beelden die we daarover hebben? Wat hebben we nodig? Welke afspraken moeten we met elkaar maken?
 
Vervolgens is er gekeken naar de beelden van het team die deze verandering moet inzetten en bewaken. Hebben we de kwaliteiten, kennis en vaardigheden in huis om dit traject te managen? Waar kunnen we elkaar op aanspreken?
Vanuit de gemaakte afspraken is een planning gemaakt om, in een goed gecommuniceerd en uitgelijnd proces de beelden te realiseren.
 
 
. . . . .
Case
Team in de brand
 
In de afgelopen jaren is sherpas proyects regelmatig gevraagd om teams 'die in de brand staan' te ondersteunen. Omdat het vaak om gevoelige informatie gaat, is het niet gemakkelijk om er met anderen over te praten. Klanten willen niet met hun kwesties in de krant! Sherpas proyects staat borg voor de vertrouwelijkheid en veiligheid. Voor de facilitators van sherpas proyects is het ook elke keer weer een spannende klus. Van te voren is niet direct te voorspellen waar het op uit komt. Wat wel een basisregel is; "We gaan er samen in en komen er samen uit".
 
De facilitators van sherpas proyects gaan niet voor u bepalen wat de noodzakelijke interventie moet zijn. Wij verstaan de kunst om de juiste vragen te stellen en het proces te begeleiden. Dit doen we door de gewenste situatie in kaart te brengen, de tegenspraken en blokkades helder te krijgen en actievoorstellen te laten formuleren. Het is steeds weer verrassend hoeveel inhoudelijke kwaliteit door de deelnemers zelf kan worden opgeleverd; wij faciliteren met de juiste vragen en de juiste aanpak. Vaak proberen we dit ook te visualiseren en komen we met een directe rapportage tijdens de sessie. Impliciete keuzes worden meer expliciet gemaakt. De workshops, interviews en verslagen van sherpas proyects worden dan als brandpunt gebruikt om ondersteund beslissingen te nemen. De deelnemer in het proces heeft sherpas proyects tijdelijk als lastdrager gebruikt op weg naar een nieuwe uitdaging. 'You won’t get lost!'
 
 

. . . . .
Artikel het financieele dagblad
Meer dan een teveel aan taken
Zit werkdruk tussen de oren van de medewerkers of is het een managementprobleem?
 
Peter Vos is geïnterviewd voor een artikel in het Finacieele Dagblad van 5 december 2009. Het volledige artikel is te vinden op onze website.
 
 

. . . . .
Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
[w] www.sherpasproyects.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.
 
 
footer