Sherpas Proyects
 
 
Niet procederen maar communiceren
Voorlichtingsbijeenkomsten over de voordelen van het ontwikkelen van Mediationvaardigheden bij de Gemeentelijke overheid.
 
Mediation is momenteel een veel toegepast methode en het ontwikkelen van mediationvaardigheden van managers, baliemederwerks en medewerkers zorgloket WMO , sociale zaken of het KCC. levert veel voordelen op, zoals:
Neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe dan stijgt de klanttevredenheid en dalen de kosten.
 
De burger wil begrip, respect, herkenning en erkenning. Hij wil dat er geluisterd wordt. Van horen naar luisteren. In de huidige samenleving past een klantvriendelijke, vraaggerichte en luisterende overheid. De burger is mondig, begrijpt en weet dat de overheid er voor de burger is en vraagt daarom een houding die passend is in deze tijd.
 
Het aantal klachten en juridische procedures kunnen worden teruggedrongen. Arbeidsconflicten en langdurige ziekteverzuim kunnen worden voorkomen.
Sherpas proyects heeft 3 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor gemeentelijke overheden in de drie noordelijke provincies. Alle betreffende ambtenaren hebben door het toezenden van een flyer, een uitnodiging ontvangen.
Lees verder...  [pdf]
 
 
. . . . .
Koorprojekt Opus
Wereldpremière: My Rose
"a Shakespeare Oratoria" van Steve Dobrogosz
 
  "Such heavenly touches never,
   never touch'd earthly faces"

 
Koorproject Opus voert in het weekend van 5, 6 en 7 juni 2009 haar derde project uit in respectievelijk Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Uitgevoerd worden de sonnetten van Shakespeare op muziek gezet door de Zweedse componist Steve Dobrogosz.
Bekende solisten, waaronder Cindy Oudshoorn en Rein Kolpa, het projectkoor dat bestaat uit geschoolde amateurs, het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zullen onder leiding van dirigent Anne Sollie dit bijzondere concert uitvoeren.
Sherpas proyects is sponsor van dit unieke concert.
Lees verder...
 
 
. . . . .
Leergang Asset Management 2009-2010
 
Deze succesvolle leergang wordt door Sherpas Proyects samen met Traduco alweer enige jaren georganiseerd. Traduco ondersteunt haar klanten om op een kosteneffectieve wijze om te gaan met de verschillende (productie) installaties. Sherpas Proyects ondersteunt en begeleidt opdrachtgevers in veranderingstrajecten en bij het trainen en opleiden van managers en medewerkers.
 
De 8-daagse Leergang Asset Management bestaat uit een aantal modules waarbij bedrijfkundige (het onderhoud van de Assets) onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen die ingaan op persoonlijke competenties en kwaliteiten die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van Asset Management binnen organisaties. Onderwerpen die ondermeer aan de orde komen zijn: Life Cycle Management, Risicomanagement, optimale levensduur van assets, uitbesteding, verander- en projectmanagement, persoonlijke communicatie, optimale samenwerking etc.
 
Op 28 mei jl. hebben we met de deelnemers aan de Leergang Asset Management een bezoek gebracht aan de fritesfabriek van Lamb Weston / Meijer te Kruiningen (Zeeland). Aardappels worden verwerkt tot diepgevroren frites en andere aardappelproducten. De fabriek is een van de grootste van de wereld en levert ondermeer aan McDonalds en AH.
 
frietjes
 
Een van de deelnemers aan de leergang is project is chef maintenance bij DELTA Utility Services. Het zeeuwse energiebedrijf DELTA wekt bij Lamb Weston / Meijer groene stroom, met biogas uit anaerobe waterzuivering op. De vestiging van Delta Utility Services op het terrein van de fritesfabriek werd ook door de deelnemers aan dit bedrijfsbezoek bezocht.
 
Inschrijven
De volgende Leergang (najaar 2009) start op 15 oktober. De data: 15/16 oktober, 5/6/19 november, 10/11 december 2009 en 22 januari 2009. Op deze leergang is nog ruimte voor enkele deelnemers. U kunt contact opnemen met Erik Klok van Traduco (072-5726525) of Peter Vos van Sherpas Proyects (050-3115522 / 06-51905653).
In het voorjaar 2010 start de leergang op 15 april.
 
Momenteel wordt er door Sherpas Proyects en Traduco, op basis van de opgebouwde ervaring en de evaluaties, intensief gewerkt aan optimalisering van de leergang. De effecten van deze inspanningen zullen vanaf 2010 worden geïmplementeerd. In onze nieuwsbrieven zullen we daar de komende tijd over berichten.
 
Voor meer informatie: www.sherpasproyects.com en www.traduco.nl
 
 
 
. . . . .
Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
[w] www.sherpasproyects.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.
 
 
footer