Sherpas Proyects
 
 
Klanten vertellen over de inzet van sherpas Sherpas Proyects gidst organisaties, teams en individuen in veranderingsprocessen. In deze nieuwsbrief vertellen onze klanten over hun ervaringen met ons als procesbegeleider in hun veranderingstraject.
 
 
. . . . .Gemeente Borger-Odoorn
Ontwikkelen Managementteam naar een echt en hecht team bij inrichten KCC

De gemeentelijke organisatie van Borger-Odoorn is 'gekanteld'. Het oude 3 sectorenmodel met 9 afdelingen, is veranderd in een klantcontactcentrum (KCC), twee backoffices en een afdeling bestuurs- en concernondersteuning. Het aantal leidinggevenden is teruggebracht van 12 naar 6 personen.
 
De kanteling vond plaats op basis van een eigen plan van aanpak, onder regie van het nieuwe managementteam. Waar nodig werden (en worden) tijdelijk 'buitenboordmotoren' aangehaakt: Specialisten die kennis en ervaring inbrengen die de eigen organisatie niet in huis heeft.

het managementteam
 
De 6 leden van het managementteam realiseren zich, dat de nieuwe organisatie hoge eisen aan hen stelt en dat zij zowel aan de structuur als aan de cultuur van de organisatie veel aandacht moeten geven.
Als je niet oplet, wordt je al gauw meegezogen in allerlei technische problemen van de structuurverandering en vergeet je dat organisatieverandering vooral ook mensenwerk is.
Op de werkvloer is veel draagvlak nodig om alle veranderingen ook daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Zeker omdat de nieuwe structuur is gebaseerd op een vergaand mandatenstelsel.
 
Dit alles vraagt om een herkenbare, gemeenschappelijke stijl van leidinggeven en dat gaat niet zomaar. De leden van het nieuwe MT investeren dan ook intensief in elkaar; onder andere door het geven en ontvangen van feedback, het ontwikkelen van gezamenlijke leiderschapscompetenties en door het oefenen met het instrument van collegiale intervisie.
 
Als 'buitenboordmotor' bij dit proces vervult Maaike Miedema van Sherpas Proyects op een prima wijze de rol van coach. Met praktische oefeningen, het toepassen van verschillende methodieken, maar vooral ook door indringende bevraging begeleidt zij het Borger-Odoornse MT stappen vooruit te zetten op weg naar een echt (en hecht) Team. Een echte sherpa!
 
Wout van Boggelen, algemeen directeur
 
 
. . . . .
Waterautoriteit
Faciliteren van projectmatig werken
 
Sherpas Proyects is sinds een half jaar betrokken bij het opzetten en implementeren van een methode van projectmatig werken bij een waterautoriteit in het noorden van het land.
 
Het gaat om een vijftal ontwikkellijnen; één gedeelde projectmanagementmethode, hanteerbare processen, duidelijke projectregistratie, organisatiebrede communicatie en verdere ontwikkeling van de medewerkers. Samen met de projectleiders wordt de methode beschreven en worden de processen in kaart gebracht.
 Eenden in het water
 
In een extern persbericht werd het verwoord als: 'Overigens ontwikkelt de organisatie zich steeds verder. Een voorbeeld is de professionalisering in de aanpak van projecten door projectmatig werken'.
Sherpas Proyects geeft richting en ondersteunt de organisatie voor langere tijd.
 
 
. . . . .
TNO
Afsluiting coachingstraject
 
"Ruim vijf jaar is Peter Vos een gewaardeerde coach bij TNO."
Onderstaand treft u fragmenten aan van het leerverslag van een onlangs afgesloten coachingstraject:
 
De laatste periode van coaching is besteed aan de onderwerpen delegeren en beinvloedingsstijlen.
 
Delegeren
Delegeren is een begrip dat veel meer inhoudt dan werk verdelen. Het is een theorie die toepasbaar is op taakverdeling in een project, samenwerken in een team en überhaupt samenwerken in een organisatie.
 
Delegeren IS samenwerken, omdat het het geheel aan competenties beschrijft die nodig zijn om in samenwerking een eigen, authentieke en effectieve rol te spelen. Degene die daarin actief en in grote mate delegeert regisseert de samenwerking...
 
Het ingewikkelde is dat je dat gedrag als delegerende moet inzetten, maar niet per taak alleen, meer continue, en bovendien ook als persoon die taken gedelegeerd krijgt. Het wordt daarmee een geheel van omgangsvormen en gedragskenmerken die de hele werkhouding bepalen. Ik geloof dat in mijn omgeving we daar weinig van bewust zijn. Diegenen die het grotendeels doen worden eerder als afwijkend beschouwd dan diegenen die het nauwelijks toepassen. Een combinatie van onbekendheid, nooit expliciete besteding van aandacht door management, en een sfeer van wantrouwen en irritaties. Van dat laatste is wat mij betreft nu geen sprake meer. Die eerste twee elementen zouden daarom nog verbeterd kunnen worden.
 
Lees verder... (website)

 
. . . . .
Kerstvakantie
 
handafdrukken in de sneeuw  
Sherpas Proyects wenst u fijne feestdagen en een ondernemend 2010. In de laatste week van dit jaar zijn wij minder goed bereikbaar. Vanaf 4 januari staan we weer in de startblokken om nieuwe uitdagingen aan te gaan!
 
Het team van Sherpas Proyects
 
 
. . . . .
Sherpas Proyects
[p] Oude Boteringestraat 49 - 9712 GE Groningen
[t] 050 311 55 22
[i] info@sherpasproyects.com
[w] www.sherpasproyects.com
[kvk] 01151273
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u hier klikken om u uit te schrijven.
 
 
footer