Projecten

Het resultaat telt.

Als projectmanagers realiseren wij voor u het gewenste resultaat, binnen het vastgestelde budget, binnen het uitgestippelde tijdspad en met de vereiste kwaliteit. Wij zijn in staat uw projecten of programma's professioneel te managen, uw projectmanagers of -leiders te coachen, uw organisatie op projectmatig werken in te richten, uw projectbureau op te zetten en te managen en uw medewerkers op te leiden en te trainen.

 
 

In een bankbedrijf moest in een korte periode het hele IT-systeem veranderd worden. De aanloop naar het weekend van het grote sloop- en herstelwerk duurde een aantal maanden. In die maanden is er gestructureerd vergaderd met de stuurgroep en de projectgroep. Hulp is ingevlogen vanuit het buitenland. De vergaderingen werden zo gepland dat er voor ieder een acceptabel tijdstip was; voor Hong Kong én de Kaaiman eilanden. Het verslag en de actiepunten werden zo een cruciaal middel om een ieder goed op de hoogte te houden (en de stuurgroep tevreden te houden).

 

Ondertussen is er veel geleerd over projectmanagement; teamafspraken, planning, projectvoorstellen en ordentelijk vergaderen. Het teamweekend was vol spanning, lukt het en lukt het op tijd, maandag moeten alle medewerkers weer kunnen werken op het systeem. Het is gelukt met veel nachtwerk en veel blikjes Red Bull.

 

Het team heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd en viel in een soort zwart gat toen het gelukt was en de spanning afnam.