Profielscan

Inzicht in capaciteiten

De profielscan geeft op een snelle manier inzicht in de persoonlijke capaciteiten.
De profielscan besteedt niet alleen aandacht aan effectief gedrag maar ook aan ineffectief gedrag. Het gaat dan om de vervorming van effectief gedrag, het ‘te veel’ met andere woorden, iets wat vergelijkbaar is met de valkuil in de theorie van de kernkwadranten.

 

8 assen

In het model staan acht assen centraal. Elke as omvat effectieve en niet-effectieve capaciteiten, waarmee het rolgedrag van u en uw interacties snel in kaart gebracht kan worden. De profielscan gebaseerd op RDA* vormt hiermee een waardevol en kostenbesparend instrument.

 

De rapportage geeft u een beeld van uw persoonlijke scores per as. De hoogst scorende en de laagst scorende assen worden aangegeven.

 

AS 1 – RELATIEGERICHT Innemend, Belangstellend
AS 2 – ONTWIKKELINGSGERICHT Creatief, Stimulerend
AS 3 – TEAMSPELER Samenwerkend, Saamhorig
AS 4 – BETROKKEN Loyaal, Verantwoordelijkheid
AS 5 – ZELF- EN ORGANISATIEBEWUST Zelfbewust, Aanpassingsvermogen
AS 6 – (ZELF)LEIDERSCHAP Zelfsturend, Onafhankelijk
AS 7 – ONDERNEMEND Pragmatisch, Realistisch
AS 8 – DOEL- EN PROCESGERICHT Standvastig, Organiserend

 

Meer nodig?

In een persoonlijk vervolg sessie bespreken wij graag samen uw ontwikkeling en welke stappen voor u het beste zijn (een eerste coachingsgesprek, extra persoonlijke training, workshops, management, projectondersteuning etc).

 

 

 

 

*RDA staat voor Rol Diagrammatische Aanpak en is rond 1985 ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. RDA is bedoeld om aspecten van het menselijk functioneren te kunnen ordenen en vervolgens inzichten vast te kunnen stellen. Het model is dan ook bruikbaar op vele terreinen waar beslissingen worden genomen over de geschiktheid en het ontwikkelpotentieel van personen in bepaalde rollen en situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werving & selectie, loopbaanbegeleiding, coaching en training.