Training

Sherpas Proyects biedt een interessant en breed trainingspakket aan. Wij willen graag een structurele bijdrage leveren aan de continue verbetering van de resultaten met mensen. De trainers van Sherpas Proyects zijn op basis van hun ervaring en expertise in staat om uw vragen te vertalen in een werkzame maatwerkoplossing. De trainingen van Sherpas Proyects kenmerken zich door het volgende: praktisch en vaak down-to-earth zonder aan diepgang in te boeten, gericht op zowel attitude als gedragsverbetering en soms confronterend maar altijd respectvol. De trainingen worden per definitie ondersteund door een passend implementatieadvies en/of follow-up activiteit.

 

Met een aantal partners verzorgt Sherpas Proyects trainingen en leergangen waarin vooral de uitgebalanceerde mix van ‘hard en zacht’ bijdraagt aan het succes.

 

Ondermeer op de volgende gebieden heeft Sherpas Proyects professionele kennis in huis en worden er in-company trainingen of leergangen verzorgd:

 

  • Communicatie: communicatiestijlen, communicatie- en beinvloedingskracht, Roos van Leary, Enneagram, Transactionele Analyse, LIFO, feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstand, professioneel presenteren, effectief vergaderen etc.
  • Gespreksvaardigheden: het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van o.a. het solliciatiegesprek, ontwikkelingsgesprek, beoordelingsgesprek, correctiegesprek, slechtnieuwsgesprek etc.
  • Leidinggeven: starten, ontwikkelen tot stoppen, situationeel leidinggeven, leiding geven aan professionals etc.
  • Persoonlijke ontwikkeling: richting geven aan persoonlijke groei, timemanagement, zelfmanagement, career coaching, personal branding etc.
  • Samenwerken: teambuilding, teamkwaliteiten, Belbin, missie, doelen, taken en rollen, afspraken en procedures en de onderlinge verhoudingen etc.
  • Klantgerichtheid en service: klantgericht werken en leiding geven binnen een klantgerichte omgeving etc.
  • Cultuurontwikkeling: brede ondersteuning bij veranderingstajecten, omgaan met weerstand bij veranderingen, vergroten samenwerkingskracht ect.
  • Projectmatig werken: diverse trainingen (kijk bij de dienst projecten)
  • Procesbegeleiding: diverse trainingen (kijk bij de dienst procesbegeleiding)
 
 

Asset Management

 

Samen met Traduco, de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) en de KNVTS (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied) organiseert Sherpas Proyects de leergang Asset Management. Deze 6-daagse opleiding (3 maal een tweedaagse) wordt zeer succesvol een aantal keren per jaar verzorgd. Deze uitermate praktische leergang levert de deelnemers duidelijk inzicht, veel kennis en vaardigheden op om kosteneffectief installatiebeheer te bereiken.


De verschillende technische modules, verzorgd door ervaren Traduco medewerkers, worden afgewisseld met onderwerpen op het terrein van persoonlijke effectiviteit, effectieve communicatie en beïnvloeding en samenwerkingsgerelateerde onderdelen. Deze ‘zachtere’ programmaonderdelen worden door Sherpas Proyects trainers verzorgt.


Veel deelnemers (o.a. maintenance engineers, hoofden onderhoud en/of productie) geven aan dat juist de combinatie van onderwerpen hen beter in staat stelt om de aangereikte materie daadwerkelijk te implementeren.